ko logo

Duurzaam gezond bewegen

  • Klant: Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO)

Omschrijving project

Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) van De Haagse Hogeschool heeft in samenwerking met Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam én in co-creatie met de praktijk een prototype ontwikkeld van een tool die fysiotherapeuten ondersteunt bij het stimuleren van duurzaam gezond bewegen door cliënten na afloop van een zorgtraject. Deze tool heet de Biboz methode – Samen met de client naar duurzaam gezond beweeggedrag. 

Voor de doorontwikkeling van de Biboz methode zijn de betrokken partijen op zoek naar inzichten over de behoeften van cliënten m.b.t. ondersteuning van de fysiotherapeut bij duurzaam gezond bewegen.

Vraag aan KO

Zitten cliënten te wachten op ondersteuning op maat van hun therapeut tijdens een consult, voor het zelfstandig in beweging blijven na of naast de behandeling?

Oplossing

Aan de hand van online interviews met cliënten van fysiotherapeuten heeft KO de behoeften van deze cliënten met betrekking tot coaching bij duurzaam gezond bewegen in kaart gebracht.

angle leftvorige
Training Co-creatie IJsbrekers
Terug naar boven