ko logo

Innovatieve tool voor burgerparticipatie

  • Klant: Lectoraat Civic Technology

Omschrijving project

Het lectoraat Civic Technology van De Haagse Hogeschool ontwikkelt kennis over het ontwerpen en inzetten van interactieve technologie die constructief bijdraagt aan de samenleving, bijvoorbeeld op gebieden als democratie en burgerparticipatie. Hierbij ligt de focus op zogenaamde Smart Citizen oplossingen, waarmee mensen in hun rol van burger gesterkt worden. Een van de projecten waar het lectoraat aan werkt, is de ontwikkeling van een online tool ter ondersteuning van burgerparticipatie, in aanvulling op wat er al fysiek gebeurt. In deze ontwikkeling wil het lectoraat het gebruikersperspectief sterk inbrengen.

Vraag aan KO

Breng de behoeften van burgers en gemeenteprofessionals met betrekking tot participatie in kaart, en doe op basis van deze behoeften aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het ontwerp van de online tool.

Oplossing

Om de behoeften van betrokkenen bij burgerparticipatie in kaart te brengen, voerde KO met een groep van 12 burgers en gemeenteprofessionals gesprekken op basis van cultural probes . Op deze manier werden inzichten verzameld die antwoord gaven op de vraag “Hoe ervaren burgers en professionals het voeren van een dialoog over een collectief belang?”.
De verworven inzichten werden door KO vertaald naar verschillende concepten ter inspiratie van de doorontwikkeling van de online tool. De concepten brachten het lectoraat een nieuw perspectief op hun vraagstuk.
In een co-creatie sessie met experts vanuit verschillende hoeken, zette het lectoraat onder begeleiding van KO de eerste stappen in het vertalen van de concepten naar concrete ontwerpoplossingen.

 

Dit traject vond volledig online plaats, vanwege de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

angle leftvorige
Duurzaam gezond bewegen
Terug naar boven