ko logo

Jeugdbibliotheek van de toekomst

  • Klant: Bibliotheek Aanzet, stadsbibliotheek Dordrecht 

Omschrijving project

Over een paar jaar verhuist stadsbibliotheek Dordrecht naar een nieuw gebouw. De bibliotheek grijpt deze verhuizing aan om de droom van een interactieve jeugdbieb waarin de jeugd zich herkent en die aansluit op de behoeften van de jeugd waar te maken. Bibliotheek Dordrecht vroeg KO onderzoek te doen naar deze behoeften en in co-creatie te komen tot oplossingsrichtingen.


Vraag aan KO

Onderzoek welke behoeften de jeugd heeft met betrekking tot de bibliotheek van de toekomst en ontwikkel in co-creatie met de jeugd ideeën voor concrete invulling hiervan.

Oplossing

Als eerste stap in dit traject voerde KO experience research uit met ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar, waarmee inzicht werd verkregen in de behoeften van deze ouders en kinderen met betrekking tot de bibliotheek van de toekomst. In een co-creatie sessie met ouders werden de verworven inzichten vertaald naar oplossingsrichtingen voor de te ontwikkelen interactieve jeugdbieb. De oplossingsrichtingen dienen als onderlegger voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek.


De co-creatie sessie vond online plaats, vanwege de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

angle leftvorige
Dialoogkader voor bewonersparticipatie
Terug naar boven