ko logo

Klantreis in balans of uit balans

  • Klant: GGzEindhoven

Omschrijving project

De geestelijke gezondheidszorg is in beweging. De ambitie is om meer klant centraal te gaan werken. Van aanbod-gestuurd (dit hebben wij, wat kun jij daarvan gebruiken?) naar behoefte-gestuurd (wat heb jij nodig, dat gaan wij je bieden!).

Ook de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) is bezig met een dergelijke transitie. Het doel van deze transitie is om zoveel mogelijk mensen in de regio Eindhoven met behulp van (digitale) middelen laagdrempelige toegang te bieden tot hulpmiddelen voor mentale gezondheid. Een belangrijke voorwaarde en succesfactor voor de transitie is het centraal zetten van (kennis van de) klant. Hiervoor vroeg GGzE de hulp van KO.

Vraag aan KO

Organiseer klantbetrokkenheid in de transitie naar klantcentrale zorg en ontwerp een klantreis die kan dienen als kapstok voor deze transitie.

Oplossing

In overleg met de GGzE zijn we gestart met het in kaart brengen van de klantreis van 50 tot 70 jarigen uit de regio Eindhoven. Om een goed beeld te krijgen van deze doelgroep is KO met mensen in gesprek gegaan over hun mentale gezondheid. Straatinterviews hebben inzicht gegeven in wat mensen uit balans brengt en wat mensen helpt om weer in balans te komen. Diepte interviews gaven inzicht in hun drijfveren en motivaties voor het zoeken naar hulp bij mentale klachten.

Deze eerste stap heeft een set van persona’s met bijhorende klantreizen opgeleverd. Deze producten geven GGzE handvatten om de dienstverlening te verbeteren. KO blijft betrokken bij het traject. To be continued…!

angle leftvorige
Prettige Collega Digitaal
Terug naar boven