ko logo

Open Schooling Navigator

open schooling navigator
  • Klant: Project Make it Open - i.s.m. WAAG

Omschrijving project

Het vinden van nieuwe manieren om te experimenteren, innoveren en onderwijs te ‘openen’ is een belangrijk agendapunt in de hele Europese Unie. Voor scholen en docenten kan het doorvoeren van dit soort verandering echter nog een uitdaging zijn. Docenten wíllen innoveren, maar zijn ook beperkt in tijd en middelen om nieuwe dingen uit te proberen.

Om bij deze uitdaging te helpen, heeft het EU-project Make it Open met scholen en docenten samengewerkt om een ​​online platform te creëren – The Open Schooling Navigator – dat alle middelen bevat die nodig zijn om scholen te helpen bij de overgang naar open schooling.

Open schooling is een onderwijsbenadering waarin scholen bouwen aan samenwerkingen met mensen en organisaties buiten de school. Gezinnen, experts en andere belanghebbenden werken samen met docenten en leerlingen om relevante lokale uitdagingen aan te pakken en zo bij te dragen aan gemeenschapsontwikkeling en een actieve houding van mondiaal burgerschap te bevorderen. In Nederland is deze aanpak onder andere door de zogenaamde Technasiumscholen al omarmd.

Vraag aan KO

KO werkte samen met WAAG aan The Open Schooling Navigator en richtte zich hierbij voornamelijk op de conceptontwikkeling van het platform.

Oplossing

The Open Schooling Navigator is er voor iedereen en wordt dan ook gekenmerkt door aanpasbaarheid, toegankelijkheid en functionaliteit.

Aanpasbaar

The Open Schooling Navigator biedt getest en goedgekeurd leermateriaal dat door docenten met behulp van online tools kan worden aangepast aan de eigen context (zie https://openschoolingnavigator.eu/build-your-own).

Toegankelijk

Het is algemeen bekend dat docenten het ontzettend druk hebben en interviews met docenten in meerdere Europese landen bevestigden dit. Tijdens de ontwikkeling van The Open Schooling Navigator hadden we dan ook continu in ons achterhoofd dat het gebruik ervan supersnel en slim moest zijn. Het heldere en toegankelijke ontwerp draagt hieraan bij, en ook zal het platform beschikbaar zijn in maar liefst 11 talen!

Functioneel

Met slimme filtering vindt de docent snel de leermaterialen die voor de eigen context het meest inspirerend of bruikbaar zijn (zie https://openschoolingnavigator.eu/open-schooling-materials). De filters What, Who, Where en With benadrukken het open schooling karakter van de leermaterialen en vormen het hart van The Open Schooling Navigator. Hierdoor krijgen docenten tijdens het gebruik van het platform ook steeds meer grip op het concept van open schooling.

 

Bezoek de projectwebsite makeitopen.eu voor meer informatie over het project Make it Open.

angle leftvorige
Klantreis in balans of uit balans
Terug naar boven