ko logo

Participatie – Oranjeboomstraat

oranjeboomstraat
  • Klant: Gemeente Rotterdam

Omschrijving project

De Gemeente Rotterdam heeft grote ambities voor Rotterdam-Zuid. Het gebied moet op economisch en sociaal-maatschappelijk vlak een ‘boost’ krijgen. Plannen voor nieuwbouw en renovatie moeten het gebied transformeren tot een vitaal stadsdeel waar mensen graag naartoe komen en verblijven.

Eén van de opgaven binnen deze ontwikkelingen is de herontwikkeling van de Oranjeboomstraat. De Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat buurtbewoners zich betrokken voelen bij en een stem hebben in dit proces. Daarom wil de gemeente in participatie met deze bewoners op zoek naar mogelijkheden die kunnen bijdragen aan positieve ontwikkeling van de OBS.

Voordat het participatieproces opgestart wordt, wil de gemeente aandacht besteden aan een goede vormgeving van dit proces.

Vraag aan KO

Begeleid de vormgeving en uitvoering van het participatieproces voor het betrekken van bewoners en andere stakeholders bij de herontwikkeling van de Oranjeboomstraat.

Oplossing

De Oranjeboomstraat gaat een herontwikkeling doormaken. Er zijn plannen voor deze herontwikkeling, maar het is nog niet duidelijk wat er precies herontwikkeld gaat worden. Ook het proces dat gevolgd zal worden om tot herontwikkeling te komen, is nog volop in ontwikkeling. Kortom: de stappen die gezet gaan worden zijn nog niet geheel uitgetekend en moeten en zullen in de loop van de tijd steeds concreter worden.

Hetzelfde geldt voor het participatieproces. Ook het ontwikkelen van dit proces is een groeiproces. KO begeleidt dit proces in drie stappen, die toewerken naar een situatie waarin bewoners en andere stakeholders betrokken raken bij en een actieve rol gaan spelen in de herontwikkelingen van de Oranjeboomstraat:

groeiproces 3 stappen

De eerste stap in dit proces is gezet. In deze stap stond het kweken van een vruchtbare bodem voor de groei van een community van bewoners centraal. KO sprak veelvuldig met bewoners en organisaties in de wijk om een beeld te krijgen van het ‘DNA van de wijk’. Dit leverde een overzicht op van thema’s die in deze wijk spelen, mogelijke sleutelfiguren die een rol willen spelen in de participatie en de participatiebehoeften van de wijk.

Deze kennis nemen we mee naar de volgende stap, waarin we aan de slag gaan met het ophalen van input bij de community en het realiseren van initiatieven in de wijk, waarin de Oranjeboomstraat-community zelf zoveel mogelijk een actieve rol pakt.

angle leftvorige
Open Schooling Navigator
Terug naar boven