ko logo

Participatie – Station Rotterdam Zuid

  • Klant: Gemeente Rotterdam

Omschrijving project

De Gemeente Rotterdam heeft grote ambities voor Rotterdam-Zuid. Het gebied moet op economisch en sociaal-maatschappelijk vlak een ‘boost’ krijgen. Plannen voor nieuwbouw en renovatie moeten het gebied transformeren tot een vitaal stadsdeel waar mensen graag naartoe komen en verblijven. Het huidige station Rotterdam Zuid maakt deel uit van het te herontwikkelen gebied. De gemeente wil in participatie met omwonenden op zoek naar mogelijkheden die kunnen bijdragen aan positieve ontwikkeling van het station en stationsgebied.

Vraag aan KO

KO is gevraagd om dit participatietraject uit te voeren. 

Oplossing

Het participatietraject bestond uit verschillende stappen. KO is gestart met een inventariserend onderzoek naar de huidige beleving van station Rotterdam Zuid en het gebied hieromheen. Met omwonenden zijn wandelingen door de buurt gemaakt naar positief en negatief ervaren plekken.

Op basis van de opgedane inzichten is in een vervolgstap in co-creatie met omwonenden nagedacht over mogelijke interventies die de toekomstige beleving van het station en gebied positief kunnen beïnvloeden. Deze co-creatie resulteerde in een beschrijving in woord en beeld van de droom van omwonenden voor de toekomst van Station Zuid.

In de laatste stap is een concept ontwikkeld waarmee een eerste stap in de richting van de toekomstdroom voor het station en de omgeving gezet kan worden.

De co-creatie vond online plaats, vanwege de op dat moment geldende Coronamaatregelen.

angle leftvorige
Creatieve participatiemiddelen
Terug naar boven