ko logo

Category: Experience research

Bibliotheek Bergeijk in beweging

Klant: Bibliotheek de Kempen

Met het oog op de veranderende rol van bibliotheken is bibliotheek Bergeijk aan het verkennen hoe het bereik van de bibliotheek(diensten) vergroot kan worden.

Meer over dit project
oranjeboomstraat

Participatie – Oranjeboomstraat

Klant: Gemeente Rotterdam

KO helpt bewoners en organisaties rond de Oranjeboomstraat in Rotterdam hun stem te laten horen in de planvorming voor de herontwikkeling van de straat.

Meer over dit project
open schooling navigator

Open Schooling Navigator

Klant: Project Make it Open - i.s.m. WAAG

Samen met een team van WAAG ontwikkelden we een online docentenplatform dat ondersteunt in het ontdekken van én aan de slag gaan met Open Schooling.

Meer over dit project

Klantreis in balans of uit balans

Klant: GGzEindhoven

Voor Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven onderzocht KO hoe Eindhovenaren mentaal in balans blijven. Dit leverde een bruikbare set persona's en klantreizen op.

Meer over dit project

Participatie – Station Rotterdam Zuid

Klant: Gemeente Rotterdam

Samen met omwonenden van Station Rotterdam Zuid heeft KO een concept ontwikkeld voor het toekomstige station en het gebied eromheen.

Meer over dit project

Innovatieve tool voor burgerparticipatie

Klant: Lectoraat Civic Technology

KO ontwikkelde op basis van gebruikersbehoeften inspirerende concepten voor de ontwikkeling van een online tool ter ondersteuning van burgerparticipatie.

Meer over dit project

Duurzaam gezond bewegen

Klant: Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO)

Aan de hand van online interviews met cliënten heeft KO de behoefte van deze cliënten in kaart gebracht met betrekking tot coaching van duurzaam gezond bewegen.

Meer over dit project

Jeugdbibliotheek van de toekomst

Klant: Bibliotheek Aanzet, stadsbibliotheek Dordrecht 

Samen met ouders van jonge kinderen bedacht KO voor de Bibliotheek Aanzet oplossingsrichtingen voor de interactieve jeugdbibliotheek van de toekomst.

Meer over dit project

Dialoogkader voor bewonersparticipatie

Klant: Gemeente Rotterdam

In co-creatie ontwikkelden we een dialoogkader voor het vormgeven van bewonersparticipatie bij het opstellen van een wijkontwikkelvisie.

Meer over dit project

Studiekeuze middelbare scholieren

Klant: Technische Universiteit Delft

Voor de Technische Universiteit Delft deed KO experience research naar hoe middelbare scholieren in hun eindexamenjaar kiezen voor een vervolgstudie.

Meer over dit project
Terug naar boven