ko logo

Projecten

KO werkt aan heel diverse vraagstukken. Dat zie je terug in ons portfolio. We kiezen niet voor een specialisatie in een bepaald onderwerp. Dat doen we bewust. Zo blijft onze nieuwsgierigheid intact en kunnen we elk vraagstuk met een oprecht open blik benaderen.

Duurzaamheidscongres TU Delft

Klant: Technische Universiteit Delft

Met onze speciaal voor dit congres ontwikkelde workshops kwam de TU Delft in één ochtend tot échte roadmaps vol concrete acties voor verduurzaming van de campus!

Meer over dit project

Statushouders in de energietransitie

Klant: City Deal Energieke Wijken

KO organiseerde een ontwerpsessie over de vraag hoe werkgevers in de energietransitie gestimuleerd kunnen worden om statushouders aan te nemen.

Meer over dit project

Werving pleegouders

Klant: Willem Schrikker Gezinsvormen

WSGV ziet de instroom van nieuwe pleegouders verminderen. Onder leiding van KO hebben de medewerkers nieuwe wervingsconcepten bedacht.

Meer over dit project

Bibliotheek Bergeijk in beweging

Klant: Bibliotheek de Kempen

Met het oog op de veranderende rol van bibliotheken is bibliotheek Bergeijk aan het verkennen hoe het bereik van de bibliotheek(diensten) vergroot kan worden.

Meer over dit project
oranjeboomstraat

Participatie – Oranjeboomstraat

Klant: Gemeente Rotterdam

KO helpt bewoners en organisaties rond de Oranjeboomstraat in Rotterdam hun stem te laten horen in de planvorming voor de herontwikkeling van de straat.

Meer over dit project
open schooling navigator

Open Schooling Navigator

Klant: Project Make it Open - i.s.m. WAAG

Samen met een team van WAAG ontwikkelden we een online docentenplatform dat ondersteunt in het ontdekken van én aan de slag gaan met Open Schooling.

Meer over dit project

Klantreis in balans of uit balans

Klant: GGzEindhoven

Voor Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven onderzocht KO hoe Eindhovenaren mentaal in balans blijven. Dit leverde een bruikbare set persona's en klantreizen op.

Meer over dit project

Prettige Collega Digitaal

Klant: Stichting STRAS

KO ontwikkelde digitale werkvormen bij de cursus Prettige Collega van Stichting STRAS, deze cursus ondersteunt mensen met een beperking bij het vinden van een werkplek.

Meer over dit project

Design Thinking workshops

Klant: Kennisland

Aan de zorgvernieuwers van het Veranderaarsprogramma heeft KO workshops gegeven over de stappen Define en Ideate uit het Design Thinking proces.

Meer over dit project

Participatie – Station Rotterdam Zuid

Klant: Gemeente Rotterdam

Samen met omwonenden van Station Rotterdam Zuid heeft KO een concept ontwikkeld voor het toekomstige station en het gebied eromheen.

Meer over dit project

Creatieve participatiemiddelen

Klant: Gemeente Tiel

KO bedacht creatieve participatiemiddelen om feedback op te halen bij Tielenaren over de herontwikkeling van het voormalige fruitveilingterrein in Tiel.

Meer over dit project

Innovatieve tool voor burgerparticipatie

Klant: Lectoraat Civic Technology

KO ontwikkelde op basis van gebruikersbehoeften inspirerende concepten voor de ontwikkeling van een online tool ter ondersteuning van burgerparticipatie.

Meer over dit project

Duurzaam gezond bewegen

Klant: Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO)

Aan de hand van online interviews met cliënten heeft KO de behoefte van deze cliënten in kaart gebracht met betrekking tot coaching van duurzaam gezond bewegen.

Meer over dit project

Training Co-creatie IJsbrekers

Klant: IJsbrekers

KO heeft de projectteamleden IJsbrekers een co-creatie training gegeven. Na afloop van de training begeleidt KO bij de voorbereiding en analyse van de co-creatie sessies.

Meer over dit project

Jeugdbibliotheek van de toekomst

Klant: Bibliotheek Aanzet, stadsbibliotheek Dordrecht 

Samen met ouders van jonge kinderen bedacht KO voor de Bibliotheek Aanzet oplossingsrichtingen voor de interactieve jeugdbibliotheek van de toekomst.

Meer over dit project

Dialoogkader voor bewonersparticipatie

Klant: Gemeente Rotterdam

In co-creatie ontwikkelden we een dialoogkader voor het vormgeven van bewonersparticipatie bij het opstellen van een wijkontwikkelvisie.

Meer over dit project

Tactiele ervaring Dinomakers

Klant: Teylers Museum

KO maakte voor het Teylers Museum een nieuwsgierigmakende tactiele speurervaring waarmee kinderen in de voetsporen van een paleontoloog stappen.

Meer over dit project

Studiekeuze middelbare scholieren

Klant: Technische Universiteit Delft

Voor de Technische Universiteit Delft deed KO experience research naar hoe middelbare scholieren in hun eindexamenjaar kiezen voor een vervolgstudie.

Meer over dit project

Zoektocht naar psychische hulp

Klant: Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE)

KO bracht in kaart hoe mensen hun zoektocht naar passende psychische hulp ervaren. De verworven inzichten dragen bij aan het ontwerpen van oplossingen om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg te verkorten.

Meer over dit project

Workshop klantcommunicatie

Klant: Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)

Het secretariaat van NPi ging in deze workshop aan de slag met ontwerptechnieken en creativiteitsoefeningen om de klant beter te leren kennen en een boost te geven aan het schrijven van teksten voor verschillende uitingen.

Meer over dit project
Terug naar boven